Utveckling av KOMMUNAL MEDBORGARSERVICE 


Pågående projekt

Linköping.png

Etablering av kontaktcenter

Under 2018 utvecklade Linköpings kommun sin funktion för kommungemensam medborgarservice. Vi hjälpte projektledning med utformning av projektplan, metodutbildning och fortsätter stötta med mentorskap under etableringen. Kontaktcentret öppnade i april 2019.


Genomför förstudie för etablering av en ingång till staden

Trollhättans stad genomför en förstudie och undersöker hur en gemensam ingång till kommunens verksamheter kan utformas. Förstudien ska vara klar under juni 2018.


Genomförda Projekt

Norrköping.jpg

Etablering av kontaktcenter

I samarbete med Rungkonsulter HB stöttade vi Norrköpings kommun i etableringen av ett kommungemensamt kontaktcenter. Vi agerade mentorskap till projektledning och utbildningsinsatser i metodutveckling samt utformning av projektplan. Vi stöttade även i rekryteringsprocessen av medarbetare till kontaktcenter. Kontaktcentret slog upp dörrarna i början av sommaren 2018.


Jönköping.jpg

Utveckling av kontaktcenter

Kontaktcenter i Jönköping firar dryga 10 år och fortsätter utvecklas utifrån kommunens och samhällets förväntningar och förutsättningar. Vi har stöttat ledning i utvecklingsarbetet utifrån vår löpande omvärldsbevakning och erfarenhet från andra kommuner.


valdemarsvik 3.png

Etablering av myndighets-gemensam medborgarservice

Valdemarsviks kommun utreder möjligheten att samla kommunens och övriga myndigheters servicefunktion i en och samma mötesplats.


Stockholm.jpg

Projektleder etableringen av en ingång till förvaltningen

Vi projektleder etableringen av en förvaltningsgemensam ingång för över 200 000 ärenden varje år. Det ska bli enklare att kontakta kommunen i frågor som rör stadsmiljö, gator och parkeringar samt infrastrukturen.