• Strategisk rådgivning
  • Projektledning
  • Uppföljning & utvärdering
  • Omvärldsanalyser & trendspaningar
  • Föreläsningar, seminarier och workshops

Vi erbjuder konsultation inom verksamhets-, organisations och ledarutveckling.

Vi är specialister på etablering och utveckling av kommunal medborgarservice.


Strategisk rådgivning

Utveckling av kommunal och offentlig medborgarservice.

Utformning och genomförande av förstudier

Uppförande av styrdokument - projektdirektiv, kanal- och kundupplevelsestrategier

Rådgivning, handledning och coaching till projektledare och chefer för kontaktcenter

Second-opinion på förstudier, projektdirektiv och projektplaner


Projektledning

Etablering av externt- och/eller internt kontaktcenter i kommunal- eller annan offentlig verksamhet

Införande av processorganisation för en samlad extern- och/eller intern serviceyta (omnichannel)


UPPFÖLJNING & Utvärdering

Uppföljning, utvärdering och nulägesanalyser med rekommendationer och handlingsplaner för medborgarservice och kommunala kontaktcenter.


OMvärldsanalyser & trendspaning

Genomför omvärldsanalyser och trendspaningar kring medborgarservice och kundupplevelse av offentlig service.


Föreläsningar, Seminarier & Workshops

Kommunal medborgarservice och annan offentlig kund- och medborgarservice.

Mål och uppföljning - Hur vet ni att ni lyckas?

Ledarskap, coaching, kommunikation och teamwork

PK MW6.jpg

Framtidens medborgarservice

Patric Klaremo har varit en flitigt anlitad föreläsare kring etablering och utveckling av kommunal medborgarservice.