Vår styrka är att kartlägga och identifiera behov utifrån era uppdrag och mål.

Våra konsulter stöttar både oss och er i det arbetet.


Konsulter


IMG_0546.JPG

Peter Wallentin

Peter är en stark spelare inom många områden och utmärker sig inom många delar av etableringsprocessen inom kommunal verksamhet.

Han har lång erfarenhet av ledarskap- och verksamhetsutveckling.

Peter är lyhörd och kommunikativt begåvad. Genom att alltid utmana och se nya vägar bidrar han till att få ordning och reda, styra upp och visualisera projekt och processer. Han tar det i hamn!

Tel: +46 707868979
Email: peter.wallentin@millwater.se

KCM Eva1.jpg

Eva Gustavsson

Eva arbetar med process- och verksamhetsutveckling för kommunikation och service till medborgarna på bästa sätt. Evas kunder är främst kommuner som vill förbättra medborgarkommunikationen, öka tillgängligheten och säkra kvaliteten inom en effektiv administration.

En av många styrkor som Eva har är hennes gedigna kunskap om offentlig förvaltning, service och tjänster samt att hon har lång erfarenhet av förändringsarbete och aktuella referenser.

Tel: +46 708692800
Email: eva@runghastar.se

Stina Svensson

Stina arbetar med verksamhetsutveckling och har lång erfarenhet av både projektledning och processstödsfunktioner. Precis som Eva så jobbar Stina mot kommuner som vill bli bättre på medborgarservice.

Styrkor som utmärker Stina är hennes erfarenhet av kommunikation, både intern och extern. Hon bär gärna den digitala fanan högt och utmärker sig som en utförare.

Tel: +46 709959502
Email: stina.svensson@millwater.se