VAD VI GÖR

Millwater AB erbjuder konsultation inom verksamhets-, organisations-, och ledarutveckling och är specialister på etablering och utveckling av kommunal medborgarservice. 

Framgången ligger i att låta kommunala Servicecenter vara katalysatorer för en mer effektiv och kvalitativ medborgarservice. I tider med stora utmaningar att matcha skatteintäkter med behovet av kvalitativ kommunal service, tillsammans med en stark digital tillväxt, är ett väl fungerande Servicecenter, rätt nyttjat, nyckeln till utvecklingen av en effektivare och smartare organisation.
— Patric Klaremo, grundare Millwater AB

Kommuner och annan offentlig verksamhet genomgår en paradigmskiftesliknande förändringsresa i och med den digitala transformationen och de nya krav på serviceutbudet det medför i kund- eller medborgarkontakten.

En av de viktigaste nycklarna är att bygga en organisation och ett klimat som säkerställer att varje enskild medarbetare förmår att förstå mål, mening och sammanhang och därmed tar ansvar och aktivt bidrar till att nå den förändring som krävs för att få ut bästa möjliga effekt av varje medborgarmöte och på så sätt nyttja hela kommunens samlade resurser på bästa sätt.

Vi tar den bästa kunskapen och erfarenheterna från den privata sektorn, ideella organisationer och elitidrott. Vi kompletterar med det bästa från offentlig sektor och tillsammans med er formar vi en långsiktigt hållbar väg för att nå era mål - från idéstadie till utveckling av en sammanhållen extern serviceyta utifrån utformad kanalstrategi.


vår mission

Vi vill bidra till att förädla skattemedel - att stötta offentlig verksamhet att utveckla värdeskapande medborgarmöten för en långsiktigt hållbar offentlig service - i världsklass.


VAD VI HAR GJort

Patric Klaremo, grundare Millwater AB

Patric Klaremo, grundare Millwater AB

Med sina 12 års erfarenhet av utvecklingsuppdrag inom kund- och medborgarservice och 20 års erfarenhet av nationella och internationella ledaruppdrag inom idrotten har Patric samlat på sig väl beprövade modeller, metoder och verktyg för att hjälpa er med att identifiera var er organisation befinner sig och tillsammans med er kartlägga vilka resurser som behövs för att verksamheten ska kunna utvecklas till en värdeskapande funktion och organisation.  

Patric Klaremo, grundare av Millwater AB, medför fem års erfarenheter som projektledare och chef för införande och uppbyggnad av ett kommungemensamt Servicecenter i Örebro kommun. Med över 60 medarbetare är Örebro kommuns servicecenter en av de största organisationerna i Sverige.

Patric har sedan tidigare, sju års erfarenhet som konsult inom kommunikation, ledar- och organisationsutveckling med fokus på ökad kundupplevelse och försäljning inom en rad branscher, bland annat bank- och finanssektorn och offentlig verksamhet. Han är med sin bakgrund en flitigt anlitad inspiratör och föreläsare, främst inom kommunal medborgarservice.

Patric jobbar även aktivt med löpande omvärldsbevakning, framtidsspaning och har ett brett nätverk med samarbetspartners, specialister och forskare.


Inspirerad av idrotten

Patric har fått förmånen att få jobba nära idrottare i den absoluta världseliten och att studera en olympiers sätt att ta sig an målet och planeringen, att sätta laget framför jaget samt sättet på hur de i med- och motgång tar vara på prestationens resultat har alltid inspirerat ledarskapet och de verksamheter Patric fått förmånen att leda.

Definiering av resultat och mål, noggrannhet i förberedelser, följsamhet av planen samt ett tydligt utvecklingsfokus i uppföljningen är de nycklar han värderar högst i ledarskapet och i rollen som konsult.

Patric har varit elitspelare i curling på nationell och internationell nivå. Han har även haft utvecklingsuppdrag och coachuppdrag för Svenska Curlingförbundet på nationell och internationell nivå, bland annat som specialidrottslärare på curlinggymnasiet och landslagscoach för Sveriges damlag i EM 2015. Sedan 5 år tillbaka stöttar han Sören Gran, tidigare nationell coach för Sveriges herrlag i curling, förbundskapten för Storbritannien OS-silverlag 2014 och numera nationell coach för Rysslands herrlag.